Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Głubczyckim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560). 

Do zakresu zadań Rady należy: 

 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

 • opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych  przez Radę Powiatu Głubczyckiego,

 • ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

  Zarządzeniem Starosty Powiatu Głubczyckiego  nr 31/2015 z dnia 21 października 2015 powołana została Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencje w latach 2015 - 2019 w składzie:

 • Elżbieta Domerecka – zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Jesteśmy Wyjątkowi”,

 • Elżbieta Małko - Kołodziej - zgłoszona przez Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych „ Tacy Sami”,

 • Andrzej Lisiak- zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych

 • Piotr Bielecki - zgłoszony przez Wójta Gminy Branice,

 • Benedykt Pospiszyl -członek Zarządu Powiatu Głubczyckiego.

   

  W skład Rady wchodzi  5 osób, powoływanych przez Starostę Powiatu Głubczyckiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu głubczyckiego organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.