Przejdź do treści strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

PDFNieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku.pdf

 

 

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023

PDFOgłoszenie Starosty - nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych-3.pdf

 

 

Informacje o wyborze oferty.

W drodze zapytania ofertowego nr 3/2019

PDFinfo. o wyborze oferty - psycholog.pdf

 

 

Zamówienie 3/2019 na wykonanie usługi.

PDFzapytanie ofertowe nr 3 poradnictwo psychologiczne.pdf
DOCFORMULARZ OFERTOWY (1).doc

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informuje, że dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 11 maja 2019r.

 

 

Zamówienie 1/2019 na wykonanie usługi.

PDFZamówienie.pdf
PDFFORMULARZ OFERTOWY.pdf

 

 

12.06.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2017.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

02.12.2016

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

PDFPROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2017.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

24.10.2016

Ogłoszenie zapraszające organizacje pozarządowe do udziału w konkurskie

PDFKonkurs gotowi do pracy.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

11.10.2016

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFINFORMACJA o wynikach naboru.pdf
 

 

24.09.2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2016.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE DOTYCZACE STUDENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Fundusz XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym pn.” OTWARTE DRZWI”.

Kategorie prac:

1.rehabilitacja społeczna,

2.rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

3.rehabilitacja medyczna ( dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić : dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Termin składania prac: do 25 lipca 2016r.

Regulamin konkursu dostępny jest na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: tutaj

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

DODATEK WYCHOWAWCZY „500+”

 

INFORMACJA

 

    Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Powyższy dodatek udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej, który należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 5a , pokój 4-6(I piętro) .

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

Informacje w sprawie składania wniosków  można uzyskać pod nr telefonu 77 485 87 73 wew.25

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

BEZPŁATNE  PORADY PRAWNE:

1.GŁUBCZYCE W SIEDZIBIE PCPR

Poniedziałek-piątek               godz.  8.00-12.00

2.KIETRZ URZĄD GMINY

Poniedziałek -środa               godz.  9.00-13.00

Wtorek- czwartek-piątek     godz.  10.00-14.00

Z bezpłatnej porady prawnej mogą skorzystać:

- młodzież do 26 roku życia

-rodziny wielodzietne

-seniorzy po 65 roku życia

-osoby korzystające z pomocy społecznej

-weterani i kombatanci

-osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną

Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2016
  przez: Anna Bajor
 • opublikowano:
  04-02-2016 08:41
  przez: Anna Bajor
 • zmodyfikowano:
  07-01-2020 15:58
  przez: Anna Bajor
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
  odwiedzin: 15240
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Sobieskiego 5a

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 87 73 w. 24
e-mail: sekretariat@pcprglubczyce.pl
strona www: pcpr.powiatglubczycki.pl