Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programów, terminów, dokumentów oraz listy rekomendowanych wniosków dostępne są na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Co robimy” - „Fundusz Solidarnościowy”www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

PDFSKM_C364e21040110170.pdf (1,99MB)
 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe 3/2020

PDFinformacja o wyborze oferty psycholog XII (1).pdf (162,88KB)

 

Zapytanie ofertowe 3/2020

PDFzapytanie ofertowe psycholog XII.pdf (712,54KB)
DOCFORMULARZ OFERTOWY (4).doc (63,50KB)
PDFwykaz partnerów (3).pdf (192,22KB)

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawę oprogramowania specjalistycznego

DOCogłoszenie o wyborze oferty programy specjalistyczne.doc (24,50KB)

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę oprogramowania

ODTzapytanie ofertowe syntezator mowy.odt (74,96KB)

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawa wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji

PDFogłoszenie o wyborze oferty meble.pdf (183,92KB)

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego

PDFOgłosznie o wyborze oferty.pdf (119,62KB)

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego

ODTZapytanie ofertowe.odt (73,92KB)
ODTspecyfikacja.odt (14,86KB)

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

PDFOgłosznie o wyborze oferty.pdf (122,55KB)

 

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawę wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny

ODTzapytanie ofertowe meble.odt (72,61KB)

 

Zapytanie ofertowe

zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

ODTzapytanie ofertowe.odt (74,92KB)

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

PDFNieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku.pdf (200,79KB)

 

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych w Głubczycach na kadencję 2019 - 2023

PDFOgłoszenie Starosty - nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych-3.pdf (333,57KB)

 

Informacje o wyborze oferty.

W drodze zapytania ofertowego nr 3/2019

PDFinfo. o wyborze oferty - psycholog.pdf (149,12KB)

 

Zamówienie 3/2019 na wykonanie usługi.

PDFzapytanie ofertowe nr 3 poradnictwo psychologiczne.pdf (456,73KB)
DOCFORMULARZ OFERTOWY (1).doc (63,50KB)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informuje, że dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 11 maja 2019r.

 

Zamówienie 1/2019 na wykonanie usługi.

PDFZamówienie.pdf (255,76KB)
PDFFORMULARZ OFERTOWY.pdf (172,22KB)

 

12.06.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2017.pdf (395,28KB)

 


 

02.12.2016

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

PDFPROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2017.pdf (201,75KB)

 


 

24.10.2016

Ogłoszenie zapraszające organizacje pozarządowe do udziału w konkurskie

PDFKonkurs gotowi do pracy.pdf (262,49KB)

 


 

11.10.2016

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFINFORMACJA o wynikach naboru.pdf (110,69KB)

 


 

24.09.2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE koordynator 2016.pdf (237,45KB)

 


 

OGŁOSZENIE DOTYCZACE STUDENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Fundusz XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym pn.” OTWARTE DRZWI”.

Kategorie prac:

1.rehabilitacja społeczna,

2.rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

3.rehabilitacja medyczna ( dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić : dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Termin składania prac: do 25 lipca 2016r.

Regulamin konkursu dostępny jest na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: tutaj

 


 

DODATEK WYCHOWAWCZY „500+”

 

INFORMACJA

 

    Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Powyższy dodatek udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej, który należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 5a , pokój 4-6(I piętro) .

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

Informacje w sprawie składania wniosków  można uzyskać pod nr telefonu 77 485 87 73 wew.25

 

 


 

BEZPŁATNE  PORADY PRAWNE:

1.GŁUBCZYCE W SIEDZIBIE PCPR

Poniedziałek-piątek               godz.  8.00-12.00

2.KIETRZ URZĄD GMINY

Poniedziałek -środa               godz.  9.00-13.00

Wtorek- czwartek-piątek     godz.  10.00-14.00

Z bezpłatnej porady prawnej mogą skorzystać:

- młodzież do 26 roku życia

-rodziny wielodzietne

-seniorzy po 65 roku życia

-osoby korzystające z pomocy społecznej

-weterani i kombatanci

-osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną